English |   یک شنبه 18 بهمن 1394
  • شرح خبر

تعداد بازدید: 1711 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: rahbordadmin
شاخص کل دکتر امیر عباس کنی استاد دانشگاه-1393/01/25

حرکت Bear Market  شاخص کل بازار سهام کشور درتاریخ 24/10/1392 و از عدد 87724واحد آغاز شده است.

اولین حمایت قوی در حال حاضر عدد 72201 واحد می باشد و نهایتا حمایت مرحله بعدی شاخص عدد 68120 واحد می‌باشد و شاخص می‌تواند احتمالاً به سیر نزولی خود تااین عدد ادامه دهد.

حمایت 7220 واحدی در این سیر نزولی حمایت نسبتاً قوی‌تری می‌باشد. امااصولاً بحث مهم و اساسی شناخت زمان Bear Market  و BULL Market   دربازار سهام و سرمایه و انتخاب صحیح سهام می باشد.

Bear Market: خرس تنبل و خفته-در این نوع بازار کاهش قیمت سهام 2/3 افزایش قیمت سهام خواهد بود .منظور از بازار خرس بازاری است که بی روح و پر زیان و ضرر ده  می باشد.

Bull Market : گاو نر وحشی-در این نوع بازار افزایش قیمت سهام 2/3 کاهش قیمت سهام خواهد بود .منظور از بازار گاو نر بازاری است که فعال وقوی پر زور و سود آور و با حرکت جسورانه می باشد.

printrating
  نظرات کاربران

No comments.

نام
Email
Website
عنوان
توضیح
کد CAPTCHA
کد را واد نماید